Burn out

 


Stress & Burn-out 

 Buigen of breken?
 
In de zomer van 2018 had ik een beginnende burn-out. Ik had lange tijd hard gewerkt, daarnaast een studie afgerond en een aantal andere klussen naar me toe getrokken. Veel stress van deadlines die gehaald moesten worden, een examen en daarnaast een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zou op vakantie; dat was het plan. Op mijn allerlaatste werkdag gebeurde er iets heftigs in mijn privé-leven. Ik annuleerde mijn vakantie maar ik kon mezelf nauwelijks staande houden. Focussen was niet mogelijk, ik was onwijs moe en sliep vreselijk slecht; uitgeput voelde ik me. Ik heb me ziek gemeld en ben na 6 weken weer part-time gaan werken. Na ruim 4 maanden was ik hersteld. En dit was een beginnende burn-out. Do I need to say more?

 Het kan zijn dat jij ook een 'life changing event' mee hebt gemaakt zoals een scheiding, ziekte of een verlies. Het gevolg is dan vaak dat je laag in je energie zit en veel stress ervaart. Heftige gebeurtenissen waarbij veel emoties vrijkomen kosten veel energie. Soms merk je dat al tijdens het proces maar ook vaak pas achteraf. Je voelt je moe, kribbig en er komt weinig uit je handen. Je bent een schim van wie je was en wilt graag je 'frisse zelf' terug. Ik had een goede coach die mij hielp om te herstellen en duurzaam te veranderen. Ik nam afscheid van wat me niet meer diende en leerde mijn focus te leggen op mijn kwaliteiten, wensen en doelen. Zo'n coach kan ik voor jou zijn. 

Ook het preventief aandacht besteden aan je stress niveau is belangrijk; het kan voorkómen dat je in een burn-out terecht komt. We kunnen hiervoor een inventarisatie maken van de stress factoren in jouw levensgebieden. Niet alleen je werk maar ook je privéleven kan zoveel spanningen veroorzaken dat het 'elastiekje' knapt. En wat doe je dan als je op de 'vluchtstrook' van het leven belandt? Je hebt tijd nodig om fysiek te herstellen maar ook om jezelf weer uit te vinden. Welke stressfactoren zijn positief en kunnen je aanzetten tot het leren van nieuwe vaardigheden of het uitbouwen van je talenten waarmee je je voordeel kan doen? En welke zaken kun je beter elimineren omdat ze je niets brengen en alleen maar wat kosten? Door op een andere manier te kijken naar gebeurtenissen die jou negatieve stress geven kun je een nare ervaring ombuigen tot iets positiefs. Stress hoeft niet alleen maar slecht te zijn. Teveel stress is dat wel altijd; het is dus zaak om het te doseren en op een goede manier in te zetten. 


Vitaliteit op de werkvloer 


Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je verder komen, ga samen (Keniaans gezegde)


Meer motivatie, energie en veerkracht op de werkvloer. Met een kortdurende, kleinschalige workshop van een dagdeel maak ik mensen bewust van het belang van een gezonde en prettige werkplek en vooral hoe men daar zelf een groot aandeel in kan hebben. Door in te zetten op zelfsturing, ontdekken mensen hoe ze hun werkplek naar een hoger (vitaal) plan kunnen tillen. Vitaliteit zorgt voor een socialere organisatie met meer onderlinge betrokkenheid en meer bevlogenheid. Dit zal de resultaten positief beïnvloeden en ervoor zorgen dat medewerkers beter in balans zijn. Dit laatste is belangrijk bij stress preventie. Welke voordelen dit heeft voor een organisatie licht ik graag toe in een persoonlijk gesprek. De workshop maak ik op maat en kan ik daarom volledig toespitsen op hetgeen de mensen in de organisatie nodig hebben. Individuele coaching kan daarbij complementair zijn